xoves, 6 de maio de 2021

Contra naturam - La Voz de Galicia (23/07/2004)

(...) Dada a loita actual polo matrimonio de lesbianas e gais, achego estas notas: a) o delito de Sodoma e Gomorra consiste na falta de hospitalidade, como din profetas, incluído o de Nazaré; b) non é certo que o verbo «coñecer» teña en hebreo significación sexual prominente: de 942 veces soamente 10 veces implica coñecemento xenital. Os moralistas falan de pecado «contra naturam» a partir dun mundo animal só heterosexual; os científicos retrucan amosando a relación homosexual de máis de 20 especies. Se non tiveren viño, haos acompañar o amarguexo dunha copa solidaria.Dada a loita actual polo matrimonio de lesbianas e gais, achego estas notas: a) o delito de Sodoma e Gomorra consiste na falta de hospitalidade, como din profetas, incluído o de Nazaré; b) non é certo que o verbo «coñecer» teña en hebreo significación sexual prominente: de 942 veces soamente 10 veces implica coñecemento xenital. Os moralistas falan de pecado «contra naturam» a partir dun mundo animal só heterosexual; os científicos retrucan amosando a relación homosexual de máis de 20 especies. Se non tiveren viño, haos acompañar o amarguexo dunha copa solidaria.

Fonte | La Voz de Galicia

Ningún comentario:

Cogito,ergo sum - La Voz de Galicia (18/10/2020)

(..) Esta nueva normalidad (asimismo un signo lingüístico descalabrado), que ha supuesto, ahora sí, un descalabro verdadero, o sea, gnoseoló...